เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


ที่ตั้งสาขา

 • สาขา 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซิเมนต์ไทย เลขที่ 292 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์ 045-244-006 Fax. 045-240-301


 • สาขา 2 บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 • โทรศัพท์ 045-208500 Fax. 045-208597-99 E-mail: mv.scgubon@gmail.com

  ปรัชญาองค์กร

 • คู่ค้าที่คุณ วางใจ
 • พันธกิจและนโยบาย

 • เราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด พร้อมด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจทุกอย่าง ให้มีความสุขและความพึงพอใจในการ บริการของเรามากที่สุด
 • สาส์นจากผู้บริหาร

 • ภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่เราอยู่ในธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์สินค้ารวมทั้งความต้องการสินค้า เพื่อตอบสนองการใช้งานหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่เราจะอยู่ในธุรกิจนี้ เราจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งการพัฒนาบุคลากร การจัดการ วัสดุที่จัดจำหน่าย แหล่งเงินทุน และสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและให้ลูกค้าวางใจเรา เป็น “คู่ค้าที่คุณ วางใจ”
 • เมืองวัสดุ รู้จริงเรื่องวัสดุก่อสร้าง ประวัติความเป็นมา

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย (เมืองวัสดุ) เป็นบริษัทเอกชน ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่าย วัสดุก่อสร้างอันเป็นบริษัทฯ อันดับต้น ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้การบริหารงานของ คุณธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา เมื่อย้อนกลับไป ณ จุดเริ่มต้นหลังจากคุณธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชาได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเป็นปีแรกร่วมกับพี่ชาย โดยเริ่มตั้งแต่

 • ปีพุทธศักราช 2522 ขณะนั้นดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีรุ้งอุบล จำหน่ายสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ และเหล็กรูปพรรณ
 • ปีพุทธศักราช 2523 มีการต่อยอดธุรกิจด้วยการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อพีวีซี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ตามแนวความคิดที่ว่า สินค้าประเภทนี้แม้มีกำไรไม่มากนัก แต่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการขายให้กับสินค้าประเภท ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี กระทั่งได้รับความไว้วางใจและการตอบสนองจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
 • ปีพุทธศักราช 2532 ธุรกิจได้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่มีฐานลูกค้าอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสร้างอาคาร และกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อย และในปีเดียวกันได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทอีสานคอนกรีตดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานเสาเข็ม
 • ปีพุทธศักราช 2536 มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณบ้านทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก็คือสถานที่ตั้งบริษัท เมืองวัสดุ จำกัด ในปัจจุบันบนพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 140 ไร่
 • ปีพุทธศักราช 2537 เริ่มมีการก่อสร้าง อาคารใช้งานด้านต่างๆ ในพื้นที่บริเวณ บริษัท เมืองวัสดุจำกัด เรื่อยมา
 • ปีพุทธศักราช 2545 ได้มีแนวความคิดในสายงานผลิตสินค้าประเภทหลังคาเหล็ก ภายใต้ชื่อ หลังคาเหล็กไลออน โดยขณะนั้นคุณอัมรินทร์ พรหมพิบูลย์ ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานในส่วนนี้
 • ปีพุทธศักราช 2547 ได้ใช้อาคารต่างๆ เป็นคลังจัดเก็บสินค้า พร้อมกับนโยบายจัดการทรัพยากรร่วมกัน จึงได้จัดตั้ง บริษัท มิตรประชา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ดูแลงานด้านการขนส่งสินค้า และส่งออกโดยเฉพาะตามมาด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลวี เพื่อเป็นฐานการผลิตวัสดุ ประตูม้วน ไวเมท เหล็กตัวซี หลังคาเหล็ก ก่อนจะนำสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ และสินค้าตกแต่ง เซรามิค สุขภัณฑ์ เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยรู้จักกันโดยทั่วไป ในชื่อ โฮมมาร์ท เมืองวัสดุ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น SCG HOME SOLUTION CENTER(เมืองวัสดุ) สาขา ถนน วาริน-ศรีสะเกษ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 •