SIR Home

อยู่ “บ้านท่าน” อย่านิ่งดูดาย

Sustainable-Innovative-Realistic


...

 

       นักออกแบบได้รับการติดต่อจากครอบครัวหนึ่ง เพื่อให้ออกแบบบ้านบนที่ดินมรดกของครอบครัว ที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีขนาด 2 ไร่ อยู่ติดถนน และอยู่ตรงข้ามกับสนามบิน บนที่ดินมีต้นราชพฤกษ์และต้นมะม่วงอย่างละ 1 ต้น แต่ละต้นอายุร่วม 20 ปี นอกจากนี้ บริเวณข้างเคียงยังมีโกดังเก็บของขนาดย่อมๆรายล้อมอยู่

       สมาชิกในครอบครัวนี้มี 5 ท่าน ได้แก่คุณพ่อ คุณแม่ ลูก 2 คน และคุณย่า โดยคุณพ่อและคุณแม่มีอายุประมาณ 38-42 ปี ลูกทั้งสองคนอยู่ในวัยประถม คุณย่าเกษียณอายุแล้

       เนื่องจากคุณพ่อประกอบกิจการส่วนตัว ส่วนคุณแม่เป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชน งบประมาณที่จะใช้จึงไม่มีข้อจำกัดมากนัก ตราบใดที่สมเหตุสมผล และแบบตอบโจทย์ด้านการใช้สอย

     เนื่องจากทั้งสองท่านมีความคิดที่เปิดกว้าง จึงเล็งเห็นความสำคัญ และคำนึงถึงการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน หรือ sustainability นั่นคือ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน การอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวก็จะต้องสะดวกสบายภายใต้ความพอเพียง


เงื่อนไขของแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวด


รูปแบบและวิธีการส่งผลงาน

  *** ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีของ Gmail.com เพื่อการสมัครส่งผลงาน ***

 

กำหนดการ

 

แนวทางการคัดเลือก

        คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละประเภท (รวมเป็น 6 รายชื่อ) โดยจะแจ้งผู้เข้าประกวดโดยยังไม่ประกาศลำดับ การประกาศรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีในภายหลัง โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 6 ท่าน จะต้องส่งไฟล์ Sketchup มาที่คณะกรรมการ ภายใจวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อที่คณะผู้จัดงานจะนำไปพัฒนาเพื่อนำเสนอในรูปแบบ Augmented Reality (AR) ในวันประกาศรางวัล

 

การประกาศผลรางวัล

       คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละประเภท (รวมเป็น 6 รายชื่อ) โดยจะแจ้งผู้เข้าประกวดโดยยังไม่ประกาศลำดับ การประกาศรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีในภายหลัง

       แบบที่ได้รับคัดเลือกนี้ ทางร้านเมืองวัสดุ ร่วมกันบริษัทผู้ให้การสนับสนุน จะนำไปจัดทำแบบแปลนการก่อสร้างจริง (พิมพ์เขียว) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่มาร่วมงานประกาศผล ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ได้ download แบบบ้านนำไปใช้ต่อไป

 

เกณฑ์การตัดสิน

 

คณะกรรมการตัดสิน


รางวัลผู้ชนะการประกวด

ประเภทนิสิตนักศึกษา  

ประเภท Professional

วิธีการส่งผลงาน

    อัพโหลดผลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนาถูกต้อง) ผ่านทางลิงค์ ( ลิงค์ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่ ) ภายใน 23.59 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2562  

  *** ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีของ Gmail.com เพื่อการสมัครส่งผลงาน ***

Share To FACEBOOK


สอบถามเพิ่มเติมที่

ร้านเมืองวัสดุ เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 087-649-5299 (คุณปทุม) และ 081-393-5144 (คุณกุลรวี)

หรือ E-mail: homedesignconten@gmail.com

 

...