เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ฝักบัว KUDOS  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ฝักบัวพร้อมสาย

ฝักบัวพร้อมสาย SS5502 5 ฟังก์ชั่น KUDOS รหัส 2129030702

xxx

xx1

ฝักบัวพร้อมสาย

ฝักบัวพร้อมสาย SS5314 KUDOS รหัส 2129030705

xxx

xx1

ฝักบัวพร้อมสาย+วาล์ว

ฝักบัวพร้อมสาย+วาล์ว SS301/PV050 KUDOS รหัส 2129000401

xxx

xx1

ฝักบัว+สายโครเมี่ยม

ฝักบัว+สายโครเมี่ยม รุ่น Zeus SS465 KUDOS/ชุด รหัส 2129021456

xxx

xx1

ฝักบัว+สายโครเมี่ยม

ฝักบัว+สายโครเมี่ยม รุ่น Hydra SS533 KUDOS/ชุด รหัส 2129021533

xxx

xx1

ฝักบัวพร้อมสาย

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น S-74#WH(HM) รหัส 2129030310

xxx

xx1

ชุดฝักบัว+สาย

ชุดฝักบัว+สาย 4 ฟังก์ชั่น SS4504 KUDOS /ชุด รหัส 2129030701

xxx

xx1

ฝักบัวพร้อมสาย

ฝักบัวพร้อมสาย SS5703 2 ฟังก์ชั่น KUDOS รหัส 2129030704

xxx

xx1

ฝักบัวพร้อมสาย

ฝักบัวพร้อมสาย SS427 5 ฟังก์ชั่น KUDOS รหัส 2129030703

xxx

xx1

ฝักบัวเฉพาะหัว

ฝักบัวเฉพาะหัว K-SH80BR61 น้ำตาล 1 ระดับ KUDOS รหัส 2129030741

xxx

xx1