เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เครื่องตัดหญ้า  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ #UMK-435TU2TT Honda รหัส 3302901002

xxx

เครื่องตัดหญ้า 2T

เครื่องตัดหญ้า 2T (K061) #CG43 "ควายทอง" รหัส 3302901010

xxx

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CB-305 30cc.สายอ่อน LUXKY 2 จังหวะ รหัส 3302901102

xxx

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CG411 สีแดง "STAR WAY" รหัส 3302901216

xxx

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CG411 สีเขียว "STAR WAY" รหัส 3302901217

xxx

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า #CG411 สีเขียว "SUNNY" รหัส 3302901240

xxx

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ #EBH340U "MAKITA" รหัส 3302902000

xxx

รถตัดหญ้า 4 ล้อ

รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีถุง + เครื่องยนต์ GXV-160 4.4HP HONDA รหัส 3302901705

xxx

รถตัดหญ้า 4 ล้อ

รถตัดหญ้า 4 ล้อ ไม่มีถุง + เครื่องยนต์ GXV-160 4.4HP HONDA รหัส 3302901706

xxx