เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กตัวซี  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

ตารางเหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00029030283(75 x 45 x 15 x 1.6 มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029030303(75 x 45 x 150 x 2.0 มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029030323(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029040034(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029040064(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029040374(100 x 50 x 20 x 1.6 มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029040404(100 x 50 x 20 x 2.0 มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029050155(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029050165(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029060026(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
00029060066(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรxxx