เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กแผ่นขาว  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กแผ่นขาว มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

เหล็กแผ่นขาว มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางเหล็กแผ่น มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

รหัสสินค้าหนาความยาวราคา/บาท
00049020002 มิล1.20 x 2.4 ม.xxx
00049016001.5 มิล1.20 x 2.4 ม.xxx