เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กแบน (Flat bar)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กแบน (Flat bar)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแบน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กแบน (Flat bar)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแบน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กแบน มาตรฐานเหล็กแบน

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00037001001/2 x 1/8ยาว 6 เมตรxxx
00037002031/2 x 3/16ยาว 6 เมตรxxx
00037003075/8 x 1/8 ยาว 6 เมตรxxx