เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเอชบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเอชบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กเอชบีม (H-BEAM) มาตรฐานเหล็กเอชบีม

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
0003312500125 x 125 x 6.5 x 9 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003315000125 x 150 x 7 x 10 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003320000200 x 200 x 8 x 12 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003325000250 x 250 x 9 x 14 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx