เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กไอบีม (i-BEAM)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไอบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไอบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
0003425000250 x 125 x 7.5 x 125 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003425000250 x 125 x 10 x 19 x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx