เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00056001021/2ยาว 6 เมตรxxx
00056006023/4ยาว 6 เมตรxxx
00056010021"ยาว 6 เมตรxxx
00056012021-1/4ยาว 6 เมตรxxx
00056014021-1/2ยาว 6 เมตรxxx
00056020022"ยาว 6 เมตรxxx
00056024022-1/2ยาว 6 เมตรxxx
00056030023"ยาว 6 เมตรxxx
00056040024"ยาว 6 เมตรxxx