เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

ตารางท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00055004031/2ยาว 6 เมตรxxx
00055006033/4ยาว 6 เมตรxxx
00055010031"ยาว 6 เมตรxxx
00055012031-1/4ยาว 6 เมตรxxx
00055014031-1/2ยาว 6 เมตรxxx
00055020032"ยาว 6 เมตรxxx
00055024032-1/2ยาว 6 เมตรxxx
00055030033ยาว 6 เมตรxxx