เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเส้นข้ออ้อย  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเส้นข้ออ้อย มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 24-2548

เหล็กเส้นข้ออ้อย มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 24-2548

ตารางเหล็กเส้นข้ออ้อย มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
0001012900คุณภาพ SD40 ขนาด 12 มม.ยาว 10 เมตร (พับ)xxx
0001016900คุณภาพ SD40 ขนาด 16 มม.ยาว 10 เมตร (พับ)xxx
0001020900คุณภาพ SD40 ขนาด 20 มม.ยาว 10 เมตร (พับ)xxx