เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเพลาขาว  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเพลาขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

เหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเพลาขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางเหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคาขาย/กิโลกรัม
00035040001/2ยาว 6 เมตรxxx
00035050005/8ยาว 6 เมตรxxx
00035060003/4ยาว 6 เมตรxxx
00035100001"ยาว 6 เมตรxxx
00035120001-1/4ยาว 6 เมตรxxx
00035140001-1/2ยาว 6 เมตรxxx
00035160001-3/4ยาว 6 เมตรxxx
00035240002-1/2ยาว 6 เมตรxxx