เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช wire mesh ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh ) ขนาด 20 x 20 x 2.0 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102120001

xxx

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh ) ขนาด 20 x 20 x 2.0 x 50 x 3 มิล (ครีม) รหัส 4102120005

xxx

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh ) ขนาด 20 x 20 x 2.5 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102125001

xxx

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh ) ขนาด 20 x 20 x 2.5 x 50 x 3.8 มิล (น้ำเงิน) รหัส 4102125004

xxx

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh ) ขนาด 20 x 20 x 3.0 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102130001

xxx

ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

 • งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ
 • งานดัดขึ้นรูปต่างๆ
 • สนามบิน
 • พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป
 • ปูพื้นก่อนเทคอนกรีตทับหน้า งานพื้นสำเร็จรูป
 • ปูกำแพงดิน ,ผนังรับแรง ,กำแพงคอนกรีต ที่ต้องการโครงสร้างที่ผสานเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคง แข็งแรง
 • เหตุผลที่ต้องใช้ KV.Wire Mesh

 • ผลิตจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น (Cold Drwn Steel Mesh) เหล็กมีกำลังคราก (Yield Strength) มากกว่าเหล็กเส้นขนาดเดียวกัน
 • โดยทั่วไปถึงสองเท่า โดยเฉลี่ย จึงช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุและน้ำหนักโครงสร้างในอัตราเดียวกัน
 • โดยทั่วไปถึงสองเท่าโดยเฉลี่ยในเวลาการผูกเหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้แบบเดิมได้ถึง 50-90% เลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากหน้างาน เนื่องจากการผูกเหล็กอีกด้วย


 • ตัวอย่างลักษณะงาน ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต( ตะแกรงไวร์เมช wire mesh )

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

  แคตาล็อก ตะแกรงไวร์เมช wire mesh